تبلیغات
باران - ع ش ق

ع ش ق

 

نوشته شده توسط:باران

 

خدا

خدا و خدا خدا وخدا وخدا

هیچ چییزی جز خدا ندید م نشنیدم نفهمیدم انگار تمام دنیای من خدا بود هست وخواهد بود

انگار قلب کوچکی که درون سینه ام می تپید فقط یک حرف میزد فقط خدا

ارامشم درکنار تو من همه انچه ندارم را هیچ میبینم

و هرچه دارم را هیچ میبینم و در عین حال بزرگ

عشق یعنی با تمام وجود  محو شدن

 

 

 
mouse code|mouse code

كد ماوس